Antwoorden kamervragen over aanbesteding thuiszorg in Twente

 • Anonymous avatar

  Antwoorden kamervragen over aanbesteding thuiszorg in Twente

  Datum nieuwsfeit: 08-12-2009

  Vindplaats van dit bericht

  Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Geachte voorzitter,

  Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de aanbesteding van thuiszorg in Twente en omgeving.

  Hoogachtend,

  de staatssecretaris van Volksgezondheid,

  Welzijn en Sport,

  mw. dr. J. Bussemaker

  Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de aanbesteding van thuiszorg in Twente en omgeving.

  2009Z20794

  1

  Wat is uw reactie op het bericht dat door de aanbesteding van thuiszorg in dertien gemeenten in Twente 1500 mensen hun baan verliezen? 1)

  1

  Ik heb kennis genomen van het bericht.

  2

  Bent u van mening dat het overstappen naar de nieuwe aanbieder (TSN), waarbij men in een andere salarisschaal terecht komt, een eerlijke optie is voor de thuiszorgmedewerkers? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat er een salarisgarantie is voor de werknemers?

  2

  Primair is het de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Ik kan de Kamer informeren over het resultaat van de gemaakte afspraken door deze partijen. Van direct betrokkenen heb ik begrepen dat er op 12 november jongstleden een overeenkomst (sociaal convenant) is afgesproken tussen werknemersorganisaties en TSN. Inhoud van die overeenkomst is dat TSN alle medewerkers in de huishoudelijke verzorging wil overnemen van organisaties die de aanbesteding hebben verloren. Al deze medewerkers krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst bij TSN, op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden.

  3

  Wat is uw oordeel over de advertentie van TSN in de regionale krant Tubantia waarin zij spreekt van een opleiding voor lichaamsgebonden zorg om in schaal 15 van de cao terecht te kunnen komen? 2)

  3

  Naar ik heb begrepen van direct betrokkenen is in het sociaal convenant met de vakbonden overeengekomen dat de in uw vraag genoemde opleidingseis voor lichaamsgebonden zorg niet langer verplicht wordt gesteld.

  4

  Hoe oordeelt u over de uitspraak dat alle thuiszorgorganisaties de conclusie hebben getrokken dat schaal 10 de juiste schaal is?

  5

  Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot uw opmerking dat het merendeel van de aanbieders schaal 15 hanteert in het debat over de wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de alfahulpen? 3) Kunt u uw antwoord toelichten?

  4 en 5

  Ik heb in het debat destijds aangegeven, dat er ook voorbeelden zijn waarbij inschaling in FWG 15 plaatsvindt. Partijen kunnen daar een voorbeeld aan nemen, maar ik neem geen deel aan de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. De inschaling van medewerkers is primair de verantwoordelijkheid van sociale partners. De CAO is daarin voor partijen leidend.

  6

  Bent u van mening dat het marktaandeel van TSN in de regio Twente recht doet aan de gewenste marktwerking en keuzevrijheid van mensen die zorg nodig hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?

  6

  De Twentse gemeenten hebben vanwege de keuzevrijheid van de burgers met meerdere aanbieders contracten gesloten. TSN is één van de gecontracteerde partijen.

  In het AO Meavita van 29 januari jongstleden heb ik naar aanleiding van een vraag van het lid Van Miltenburg toegezegd de marktverdeling van thuiszorgaanbieders bij de huishoudelijke hulp in Nederland te willen onderzoeken. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarover informeren.

  7

  Bent u voorts van mening dat de aanbestedingsprocedure die de gemeentes hebben gekozen recht doet aan uw wens dat er sociaal aanbesteed wordt? Zo ja, hoe verklaart u de te lage tarieven? Zo nee, waarom heeft u eerder geoordeeld dat u geen rol heeft bij de grote onrust die er is in Twente? 4)

  7

  De Twentse gemeenten hebben gekozen voor kwaliteit in combinatie met prijs. De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in het bestek.

  8

  Hoe oordeelt u over uw wens dat nieuwe aanbieders met oude aanbieders om tafel gaan om te spreken over de overname van personeel en het bericht dat er bij Thuiszorg Noord West Twente een collectief ontslag van 440 medewerkers is aangevraagd? Kunt u uw antwoord toelichten? 5) 6)

  8

  Zie mijn eerdere antwoord op de vraag 2.

 • Anonymous avatar

  M.A.W. Wat zeuren jullie nu, het is toch allemaal goed geregeld zo!

 • Anonymous avatar

  Probleem voor de staatsecretaris is gewoon dat de gemeente zelf het beleid mag bepalen en daardoor kan ze weinig anders dan de feiten herhalen en er geen waardeoordeel over uitspreken. Want als je goed kijkt geeft ze nergens haar eigen mening.

 • Anonymous avatar

  Carolien, dat klopt! Zo brengt ze het ook, vandaar dat het op mij overkwam, als“ wat zeuren jullie nou”. Eigenlijk een loze, lege reactie.

 • Anonymous avatar

  Het is een formeel antwoord. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee bedoelt “wat zeuren jullie nou”. In een democratische rechtstaat moeten nu eenmaal bepaalde regels gevolgd worden. Hoor en wederhoor van de coalitie en oppositie horen daar bij.

  Het zou me helemaal niet verbazen als de staatssecretaris ook niet gelukkig is met de uitkomst en de huidige situatie in Twente en in een aantal andere steden. Als dat het geval is dan zullen we daar in de komende maanden vanzelf wat van gaan merken. In de 2de kamer of via een interview krijgen we dat dan te horen. Heel direct een oplossing zal er dus, helaas, niet komen.