Invloed participatiemaatschappij op zorg en kwaliteit

 • Anonymous avatar

  De verzorgingsstaat is voorbij en wordt vervangen door de participatiemaatschappij. Die wetenschap zorgt ervoor dat er veel meer door de burger aan zorg moet worden verleend zodat de zorg vanuit de overheid wordt gedrukt. De kosten zijn te hoog en dat zorgt ervoor dat er in toenemende mate taken worden overgeheveld naar de verantwoordelijkheid van familie en kennissen. Probleem is dat dure noodzakelijke medicatie mogelijk komt te vervallen en levensrekkende zorg niet meer wordt gegeven. De kwaliteit van de terminale patient komt daarbij dus in het geding. Het kan leiden tot een toename van het aantal euthanasie gevallen alsmede ook eerdere versterving. Wat zijn de gevolgen van de participatiemaatschappij op de kwaliteit van leven?

 • Anonymous avatar

  Ik zie het somber in voor de zorg er zullen meer mensen werkloos worden.

  Er zijn vele clienten die geen mantelzorg of familie hebben moeten die dan

  maar vereenzamen. Dus iedereen word verplicht om familie,buren enz

  te gaan helpen, moet je wel de tijd hebben.